உயர் இரத்த அழுத்தம்

More: சிகிச்சை , வாழும் , நோய் கண்டறிதல் , காரணங்கள் & ஆபத்து காரணிகள் , தடுப்பு , குறைந்த இரத்த அழுத்தம்